loading
Farmasi Kayıt
Farmasi iPhone App
Farmasi Andorid App
Farmasi Kataloğu

Yönetmelik

Daha detaylı bilgi için sayfayı aşağı kaydırmayı unutmayın.

Bu yönetmelikteki kurallar Farmasi Enternasyonal Tic. A.Ş. Danışmanlarının korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Danışman, Farmasi’nin Danışman Sözleşmesi’nin bir eki olan Danışmanlar için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder.

Danışman, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kendisi takip etmekle yükümlüdür.Değişiklikler; Farmasi’nin web sitesinde yer alır veya diğer yollarla Danışmanlarına duyurulur.

Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak danışmanlarına SMS, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden gönderme yetkisine sahiptir.
Farmasi, Danışman ekle kayıt Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Farmasi Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Danışmanlığını herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar. Danışmanlıktan çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

Danışmanlık Koşulları

Reşit olmuş on sekiz yaşından büyük olan herkes Farmasi’nin onayıyla Danışman olabilir.
Bir Danışmanının eşi ve 1. Derece yakınları (Anne,Baba ve evlenmemiş çocuklar) sadece eşi ile aynı üyelik altında aynı sponsora birlikte kaydolabilir (sermaye şirketi ya da ortaklık mahiyetinde).
Ya da kayıtlı olan eşin altında kayıt olabilir. Eşler ayrı grupların altına kaydolamaz. Eşler,ayrı gruplara-sponsorlara kaydolduğu taktirde hediye, prim ya da ödül alınması durumunda ilk Farmasi’ye kaydolan eş hak kazanır. Diğeri iade eder. Ya da hak edilmeyenlerin bedelini eşleri Farmasi’ye öder.

Farmasi Danışmanı olabilmek için, mevcut kayıtlı bir satış danışmanının sponsorluğunda olunması gereklidir. Farmasi dilediği zaman bir danışman adayına kaydedilmesi için sponsor tahsis edebilir.
Farmasi, yeni kayıt olmak isteyen bir Danışman başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.
5. Danışmanın son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kaydını yenilememesi halinde danışmanlığı sona erer.

Danışman tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Tekrar kayıt yenilemek isteyen danışmanın borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borç ya da borçların ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleşir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Farmasi’nin danışmanın üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.

Danışman tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir.

Kayıt yenileme bedeli, Danışmanın, kayıt tarihinden itibaren on üçüncü ayın faturasına kayıt yenileme bedeli olarak faturasına ilave edilir.
Danışmanlar, Farmasi’ye borcunu ödedikten sonra diledikleri zaman yazılı olarak başvurduklarında ayrılabilirler. Böylece tüm haklarından feragat ederek grubundan koparlar.

Ayrılmış olan bir danışman (veya danışmanının eşi) sadece aşağıdaki durumlarda tekrar kayıt olabilir:
a) Danışmanlık iptal tarihinden itibaren, en az 6 ay geçmiş olmalıdır. (Özel durumlarda Farmasi’nin onayı alınır.)
b) Danışmanın tekrar başvurusunda bu durum yazılı olarak bildirilmelidir.
c) Kişiler, sermaye şirketleri ve en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar Danışman olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir. Ortaklar, müteselsil kefiller gibi sorumludur ve Danışman’ın borcunu ödememesi durumunda, Farmasi alacaklarını ortaklardan da talep edebilir.

Farmasi, herhangi bir kural ihlalinin olup olmadığının araştırılması için bir danışmanının üyeliğini 12 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

Danışmanlığı devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder. Tekrar kayıt, sadece Danışmanlıktan ayrıldıktan sonra yönetmeliğe uygun olarak olabilir.
Danışmanlığın bir sponsordan diğerine geçirilmesi sadece özel durumlarda Farmasi’nin onayıyla mümkündür.
Toplu ya da grup olarak, Danışmanların tümü istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği kesinlikle yapılmamaktadır.
Danışmanın vefatı durumunda Danışmanlık kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, Farmasi’ye 60 gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda Danışmanlığı iptal olur.
Farmasi’nin onayıyla Danışmanlık sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara Farmasinin onayı ile devredilebilir. Danışmanlığını devreden bir kişi, 6 ay geçtikten sonra yeni Danışmanlık için başvurabilir.
Sponsor, kaydedeceği Danışman adayının Farmasi’ye uygunluğunu araştırmakla sorumludur. Kaydettiği Danışmanın müşterek müteselsil kefilidir.

16.Danışman kendi adına kayıt olduktan sonra 1. Derece (Anne, Baba ve evlenmemiş çocuklar) yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez (Ekip geçirme) böyle birşey tespit edildiği taktirde ilk kaydolan danışmanın altına ekip geri getirilir ve bunu yapan ve izin veren Danışmanlar Farmasi tarafından cezai müeyyide uygulanır. Farmasi Yönetimi danışmanın niyetini değerlendirir. Kayıtlı olduğu grupta sipariş girişi, alt ekibini farklı isimlerde geçirip geçirmediği kontrol edilip değerlendirirlip, karar ilgili kişilere iletilir.

Kapıda ödeme Siparişi teslim alınmadığı taktirde Gidiş –Dönüş kargo ücreti sipariş sahibinden tahsil edilecektir.

Açık hesap vadesi sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen danışmanlarımız için %8 üzerinden faiz hesaplanacaktır. Bu tutar ” Fatura Gecikme Faizi (Fatura No)” olarak gözükecektir. Faiz işletilmesinden sonra 18 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise+ %8 lik yeni bir faiz oluşturulacaktır. Bu uygulama 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.
Farmasi Enternasyonal TİC. A.Ş açık hesapların ödenmemesi halinde, bu tutarların kefillerinden tahsil edilmesinde yetkilidir. Açık hesaplar aktif %22’nin yazılı kefillik onayı ile tanımlanmakta olup, açık hesap tutarının ödenmemesi durumunda kefil olan danışmanın priminden kesinti yapılacaktır.Borçlunun ödeme yapması durumunda kesinti yapılan tutar kefilinin hesabına ödenecektir.

Danışmanların sayfalarında bulunan Kefil Kesintileri bölümünün takip edilmesi zorunludur. Kefil listeleri aylık olarak kontrol edilmelidir. Aksi bir bildirim olmadığı sürece kefillik devam etmektedir.

Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.
İade edilen sipariş adetlerine göre, Farmasi Kapıda ödeme ile sipariş verilebilmesini belirli sürelerle kısıtlayabilir. İade edilen koli sayısına gore kısıtlama süreleri aşağıdaki gibidir. Belirtilen süreler dolduktan sonra tanımlama talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
1 adet iade koli:3ay – 2 adet iade koli: 6ay – 3 adet iade koli: 9ay – 4 adet iade koli: 12ay – 5 adet iade koli: süresiz olarak kapıda ödeme seçeneğinin kapatılmasına neden olacaktır.

Teslim alınmayıp firmaya geri dönen sipariş’in sahibi tarafından tekrar çıkışı istenilmesi durumunda ikinci çıkış sebebiyle ürün adetine göre hesaplanan kargo bedeli faturaya yansıtılacak olup, sipariş tutarının tahsilatı yapılarak çıkış işlemi gerçekleştirilecektir.

Yeni ve Askı Kayıtları sisteme üyelikleri gerçekleştiği kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde sipariş verme zorunluluğu bulunmaktadır. 30 gün süresince sipariş vermeyen yeni kayıtlar askıya alınacaklardır.

Farmasi firmasında Limited ve Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunan danışmanlardan sadece bir kişi hak edilen ödülle (Örnek: tatil ve sehayat) katılım sağlayabilecektir.

Danışmanlar için Kurallar
Bu yönetmelikte belirtilen “Farmasi”, aksi belirtilmediği sürece Farmasi Türkiye’yi ifade eder.
“Sponsorluk ilişkisi”, bir danışmanının alt grubunda yer alması (sponsorluğu) ile başlayıp Farmasi’de sona erer.
“Kişisel Grup” Farmasi danışmanının doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı %22’lik grupların dışında yer alan gruptur.
“Grup”, %22’lik danışmanlar ve onların da alt ekipleri olmak üzere tüm alt ekibi tanımlar.
“Farmasi Yayınları”, Kazanç Planı, Danışman Hızlı Kazanma El Kitabı, Genel Müdür El Kitabı, Farmasi Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer bütün diğer Farmasi yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.

Bir Farmasi Danışmanı olarak Farmasi ile ilgili tüm faaliyetlerimi Farmasi Yönetmelik Kuralları ilkelere bağlı kalarak uygun bir şekilde yürütmeyi kabul ediyorum
Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.
Farmasi’nin bu resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallara uyacağımı sözlü olarak onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.
Farmasi’nin tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma ve tüm müşterilerime adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.
Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi ve politik görüşlerini bildirmeyeceğim ve Farmasi’yi bunun için kullanmayacağım.
Müşterilerimin siparişlerini alırken, sorularına cevap verirken saygılı ve çabuk hareket edeceğim. Ürünlerin iade ya da değiştirilmesi ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, duyuru ve yayınlarındaki kuralları uygulayacağım.
Bir Farmasi Danışmanı (seviye yükseldikçe-sponsor; müdür, direktör vs.) olarak, Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.
En yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlik ve sorumluluk sergileyecek şekilde hareket edeceğim.
Ne şartlar altında olursa olsun, Farmasi ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım.

10.Doğrudan satış yöntemini benimseyip saygı duyacağım. Herhangi bir Farmasi ürününü doğrudan satış ilkesinin ve yasalarının haricinde perakende olarak satmayacağım.

Uluslararası sponsor olarak çalışırsam, Farmasi’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin tüm yasal düzenlemelerine uymayı kabul edeceğim.
Kişisel bilgilerimi, Farmasi’ye dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum. Farmasi’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul ediyorum.
Danışman, Farmasi’nin ürün veya hizmetlerinin dışında, satış ve pazarlanması için, Farmasi ağını kullanmayacağım.
Danışmanının Sorumlulukları
1. Danışman, diğer bir danışman namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Farmasi’ye sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

Farmasi Danışmanı “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır.
Danışman Farmasi ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da danışmanın uğrayacağı tüm zararların tazmininden Danışman sorumludur.
Danışman, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Farmasi’nin hazırladığı ve danışmanlarıyla paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.
Bir Danışman, diğer bir Danışmanın adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan danışmanın kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.
Danışman, Farmasi’nin bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Danışman bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer danışmanların ve Farmasi’nin uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.
Farmasi, her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir.
Danışman, Farmasi garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.
Danışmanlar, kayıt sırasında Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.
Bağımsız Danışmanlar, Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına her ay en fazla 100 adet e-maili izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Farmasi ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.
Danışman, kaydettiği her yeni üyeyi motive ederek yönetmelik ve hoşgeldin kapmanyası eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır.
Boşanmalarda, danışmanlığın hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak danışmanlık bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.
Farmasi Kazanç Planında her bir Danışman hak ettiği unvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır. Kaydı silinip tekrar yeni bir kodla bile kayıt olsa, eskiden aldığı o unvana geldiğinde eskiden aldığı için tekrar verilmez.
Farmasi, Danışmanının herhangi bir kural ihlali veya vadesi gecikmiş faturalarını ödemesi için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından alma hakkını saklı tutar.
Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra yapılacaktır
Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Danışmanlar tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Danışman, kendisine ve Farmasi’ye zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.
Danışman, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur.
Farmasi ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.
Hiçbir Danışman, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Farmasi logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.
Bir Danışman, Farmasi ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.
Farmasi, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Önceden bildirmeden Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Ayrıca ürün relansman ve lansmanından kaynaklanan değişimler, stok ya da herhangi bir problemden kaynaklanabilecek hiçbir kaybı telafi etmez. Bunlardan kaynaklanan prim, ödül ve bonusları ödemez.
Hiçbir Danışman, Farmasi ürünlerini ve yayınlarını perakende olarak satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere diğer internet sitelerinden Farmasi’nin izni olmadan Farmasi ürünleri satılamaz, tanıtımı yapılamaz.
Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir. Satış yapılacak ise Farmasi’nin izni gerekmektedir.

Danışman, Farmasi’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Danışman, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız Danışman, Bağımsız Danışman-Direktör gibi).
Farmasi tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri, müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Farmasi’nin onayıyla mümkün olabilir.
Farmasi, ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.
Bir Danışmanının ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna direkt bağlı yeni %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez.Bu işlem Farmasinin onayından sonra yapılabilir.
26.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, Farmasi’nin yazılı onayı olmadan başka bir doğrudan satış şirketine hizmet edip üye olması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Farmasi ilgili sponsorun en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.

27.Bir danışmanın, şirket ve şirket çalışanlarına ve Farmasi Danışmanlarına yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili danışmanın ekranı en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatılabilir.

Farmasi Danışmanı olmak için internet ortamında bulunan danışmanlara ait site/sponsorlink aracılığı ile üye olan yeni danışmanların şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilecektir. Yeni Danışmanın, gerçekleşen üye kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı veya sözlü olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan danışmanın sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum yönetim kurulu tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.
Sponsorlink aracılığıyla yapılan kayıtlarda Farmasi Danışmanı sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur. Yeni Danışmanlar ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Farmasi Yönetim Kurulu tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Farmasi, dilerse sözlü uyarı yerine danışmanın ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

Farmasi Danışmanı adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak derhal Farmasi’ye bildirecektir. Aksi takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
Farmasi Prim Seviye ve Aktiflik Şartı koşulları aşağıdaki gibidir.
Aktiflik Şartı:130 TL puan
%12 Lider seviyesi için 5 katalog alımı * 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
%15 Üst Lider : 25 Katalog
%18 Yönetici : 50 Katalog-(1 Aktif Kayıt)
%22 Müdür : 75 Katalog-(1 Aktif Kayıt)
%22 Direktör : 100 Katalog-(2 Aktif Kayıt)
%22 Altın Müdür-Direktör: 125 Katalog-(2 Aktif Kayıt)
%22 Platin Müdür- Direktör: 150 Katalog-(2 Aktif Kayıt)
%22 Zümrüt Müdür – Direktör:150 Katalog-(2 Aktif Kayıt)
%22 Elmas Müdür – Direktör: 150 Katalog-(2 Aktif Kayıt)
Sanal %22 : 50 Katalog-(1 Aktif Kayıt)

Aktif %22 ünvanları için yandan 5500 puan farkı gerekir. 5500 şartı %22 kollar toplam cirodan çıkarıldıktan sonra aktif yada pasif olan (taban %12) en yüksek kolun toplam cirosu çıkarıldıktan sonra yandan bağlı diğer kolların toplam cirosu alınarak hesaplanır.)

* Aktiflik TL Puan – Yandan TL Puan – Seviye TL Puan enflasyon ve ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Farmasi’deki %22 ve tüm üst seviye ünvanların sorumlulukları

Farmasi’deki %22 ve tüm üst seviye ünvanların tanımı Danışmandır. Yukarıdaki yönetmeliğe ilave olarak aşağıdaki kurallar hazırlanmıştır. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali, Prim, ödül ve hediyelerin iptalini getirebilir. Farmasi, dilerse sözlü uyarı yerine danışmanın ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

%22 ve tüm üst seviye ünvanların her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak. Düzenli olarak hem enine hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek,
Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımları sağlamak,
3- Tüm ekibinin günlük olarak grup cirolarını takip etmek, kendi hedef ve planını yapmak, seviye planlamaları, ciro, kayıt hedefleri, haftalık planlamak, sorgulamak ve akktivite yaparak takip etmek,

Planlarını yapmış ve bölge müdürleri ile paylaşmış olan %22, Lider ve yöneticilere üyelik bavurularının iletilmesinde öncelik tanınacaktır.

%22 ve tüm üst seviye ünvanlar, Farmasi’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlüdür,
%22 seviyesine gelen danışmanlarımız ekipleri ile Farmasi Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla yükümlü olup, herhangi bir ihtilaf halinde maddi ve manevi olarak sorumludur.

Farmasi’nin yönetmeliğine tamamıyla uyarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Farmasi yönetmeliğine göre hareket etmesini sağlamak,
Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek,Farmasi’ninhazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,

Eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak ve il dışı Danışmanlarına en az ayda 1 defa ziyaret etmekle yükümlü olmak,

Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Farmasi ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmak, katalog ihtiyaçlarını ilk hafta içinde göndermek, bir sonraki kampanya kataloğunu her ayın ilk üç günü siparişini vermek,

Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla üç ay olmak üzere 4 nesil director tarafından yapılmalıdır. Miktarlar; %3 (5 Katalog) – %6 (10 Katalog) – %9 (15 Katalog) – %12 (25 Katalog) – %15 (50 Katalog) – %18 (75 Katalog) Kataloglar liderin alması gereken kataloglara ek olarak verilmelidir.

%22 ve tüm üst seviye ünvanlar Farmasinin düzenlediği veya Farmasi Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara maddi, manevi destek vererek katılmak,

Farmasi’nin yazılı onayı olmadan başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olmamak, (Bu kural danışmanın birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)

Eğer eşlerden biri diğer bir doğrudan satış şirketine üyeyse, eşi Farmasi toplantılarına katılmamak,Farmasi’nin yazılı olarak bilgilendirilmesini sağlanmak,

Farmasi şirket yetkilileri tarafından aranıldığında bir saat içinde yazılı ya da sözlü olarak geri dönüş yapmak, Farmasi tarafından gönderilen mail, sms vb. her gün kontrol ederek, aynı gün en kısa süre içinde geri dönüşünü yapmak

%22 ve tüm üst seviye ünvanlar, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %22 ler dahil) bütün danışmanlarından sorumludur , yeni çıkacak %22 ve tüm ünvan almış danışmanlarının ilk kutlamalarına katılmak ve düzenli olarak kendi illerindeki toplantılar yapmak, işleri ile ilgili bilgi ve yardımcı malzeme(yeni ürün ve örnek ürün) temin etmek, ekibi ile paylaşmak ve iletmek zorundadır

%22 ve tüm üst seviye ünvanlar kendi alt ekiplerinde gerçekleşen %22 (müdür ve üzeri seviye) ünvan kutlamalarına katılmakla mükelleftir. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar bu kutlamalara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde Farmasi yönetimi tarafından kendisinden açıklama talep edilecektir. Alt ekibinde gerçekleşen unvan kutlamalarına 3 (üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan Lider’in cari aydaki prim hakkedişi iptal edilir.Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakkedişi iptal edilecektir.Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan Direktör, Müdür ve Lider’in unvanı iptal edilerek,Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilecektir

%22 ve tüm üst seviye ünvanların, alt ekiplerinde gerçekleşmiş ünvan kutlamalarında Farmasi’nin belirlemiş olduğu tutar aralığında hem maddi hemde manevi olarak katılma zorunluğu bulunmaktadır.

a) Ünvan kutlamaları danışmanlarımızın motivasyonu için önemlidir. Ailemizden biri olarak kabul ettiğimiz ekibinizde bulunan danışmanların bu mutlu günlerinde yanlarında olup destek olmanız beklenilmektedir.Tüm %22 ve üst seviyeler için bu kurallar uygulanmalıdır.

b) Kutlamalarda gerçekleştirilecek olan masraflar maksimum rakamlar ile belirtilmektedir. Anlaşmazlık durumunda belirtilen tutarlar kutlaması yapılacak olan %22 nin sponsoru olan ve aktif prim kazanan 4 nesil tarafından karşılanacaktır. Kutlamanın yapılacağı yerin, o bölgenin şartlarına göre iyi bir lokasyon, pasta ve hediye şeklinde gerçekleştirilmelidir.

c) Kutlama masraflarında gerçekleşecek ihtilaf halinde Farmasi’nin belirlediği oran ve dağılıma göre ödeme işlemi gerçekleştirilmelidir. (1.Nesil:%40-2.Nesi:%27-3.Nesil:%20-4.Nesil:%13)

Müdür: 0-250 TL.

Direktör: 251-500 TL.

Altın Müdür: 501-750 TL.

Altın Direktör: 751-1000 TL.

Platin Müdür: 1001-1500 TL.

Platin Direktör: 1501-2000 TL.

Zümrüt Müdür: 2001-3000 TL.

Zümrüt Direktör: 3001-4000 TL.

Elmas Müdür: 4001-6000 TL.

Elmas Direktör:6001-8000 TL.

17.Farmasi Şirketi tarafından %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15’lerin davet edildiği aylık olarak Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan toplantı yerinde en az bir saat öncesinde hazır bulunmalıdır.

%22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanlar bu toplantılara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde Farmasi yönetimi tarafından kendisinden açıklama talep edilecektir.

Farmasi şirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakkedişi iptal edilecektir.

Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların unvanı iptal edilerek,Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilecektir.

*%15 seviyede bulunan danışmanların mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara gelme zorunluluğu bulunan %22 (Aktif ve Pasif) ve üstü tüm seviyelerden toplantı masrafları Farmasi’nin ödeyeceği tutar çıkarıldıktan sonra kişi sayısına bölünerek Farmasi tarafından faturalandırılır.

Bu bölümde sayılan yükümlülüklere aykırılık halinde, Farmasi ilgili danışmanların en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.Farmasi yapacağı araştırma sonucunda ekranını kapattığı Direktörün Farmasi ile ilişiğinin kesilmesine karar verebilir.

Başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya Farmasi’den mazeretsiz olarak ayrılan %22 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme veya aynı tutar kadar para cezası verilebilir.
Fabrika ziyaretleri önceden planlanmakta olup, katılımcıların üç iş günü öncesinden katılımcı listesini göndermeleri gerekmektetir. Fabrika ziyaretlerinde iletilen ziyaret kurallarına uyulması gerekmektedir. Ziyareti gerçekleştiren ekibin %22 olan liderinden gelen kişi adedine göre 1 TL sembolik ücret kesilecektir.

%22 seviyesine gelmiş tüm danışmanlarımız Farmasi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel yıllık kutlamalara gelmekle yükümlüdür. Katılım gerçekleşmediği takdirde danışmanlara Farmasi tarafından duyurulmuş tutarlar faturalandırılacaktır.

Web Sitesi Yayınlama ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kuralları

Farmasi Danışmanlarının internetteki faaliyetlerini, Farmasi’nin çalışmalarını olumsuz etkilemeden ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki Farmasi Web Sitesi Kuralları’nın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde sitenizi düzenlemenizi ve düzenleme sonrası onay almanız gerekmektedir.Web sitesi hazır olan danışman, siteyi yayına açmadan önce bilgi@farmasiint.com mail adresine web adres linki gönderip onay alması gerekmektedir

Danışman resmi Farmasi web sitesi olmadığını sitesinde açıkça belirtilmelidir. Web sitesinde “Bu site Farmasi Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir” açıklaması ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.

Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.

Site üzerinde; Farmasi Danışmanı, Farmasi Satış Danışmanı, Farmasi Güzellik Danışmanı yada Farmasi Tarafından verilmiş son 12 ay içindeki en yüksek ünvanı şeklinde belirtilmelidir. Ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür biçimde olmalıdır.

Danışmanlar, Farmasi’nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında Farmasi ürünlerinin satıldığı

e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Web sitesinde kişisel kampanya yapmak yayınlamak, haksız rekabet ortamı oluşturmak yasaktır. (Altın vermek, Para vermek gibi vaadlerde bulunmak)

Farmasi Danışmanları Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilirler.

Arama motorunda verilen reklam Farmasi Danışmanı tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.

Danışman web sitesinde Farmasi Enternasyonal içerikleri, şirket yapısı ve ürünler ile ilgili olarak asıl içerikten saptırılmış, satış amaçlı ve asılsız içeriklerin kullanımı yasaktır.

Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

Hazırlanmış olan Web sitesinde Rakip firmaların isimlerini kullanmak ve onları rencide edici veya karalayıcı içerikler bulundurmak yasaktır.

Danışmanlar kendi web sitelerinde Başvuru Formu oluşturabilirler ancak, bu Başvuru Formunda Danışman adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri almak durumundadırlar.
Ad Soyad
E-posta
Cep Telefon Numarası
Şehir

*Sponsor link site içinde yer almayacaktır.

Danışmanlarımızın kendi web sitelerine başvuran Danışman adaylarını sisteme dahil etmek istediklerinde öncelikle başvuran kişi aranmalı, Farmasi de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer Farmasi de çalışan bir Danışman (Sponsor) tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağının bilgisi net bir ifade ile bildirilmelidir.

Web sitesi olan Danışmanlarımızın bu kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmadığı taktirde Farmasi Enternasyonal Tic. A.Ş. tarafından gerekli olan tüm yasal işlemler yapılacaktır.

Farmasi Logo kullanımı

Resmi Farmasi Web sitesinde bulunan Farmasi Logo’su kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz. Hareketli şekil olarak kullanılmamalıdır. Orjinal formatındaki Farmasi logosu kullanılmalıdır.
Şirketimizin resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “Farmasi” adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri Şirketimizin danışmanları tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk danışmanların kendilerine aittir.

FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş

Farmasi

Size Hayallerinizi Gerçekleştirme Fırsatı Sunuyor